Bagerst på pilens skaft sidder ”styrefjerene”, som i moderne sprog kaldes faner. Fanerne kan være lavet af naturfjer eller gummi/plast materialer. Der monteres normalt tre faner på en pil, med 120 graders mellemrum, men man kan også bruge fire eller seks faner. Fanerne kan være limet direkte på skaftet, eller der kan anvendes en ”wrap” som underlag for fanerne. Fordelen ved wrap er, at denne kan aftages meget let med alle tre faner på, hvorimod det kan være besværligt at afrense skafterne for fanelim, hvis fanen er limet direkte på skaftet.

Fanernes opgave er at styre pilen ved at rette bagenden ind efter vindmodstanden langs med pilen. Tilføjer man en lille vinkel ”offset” i forhold til skaftet, vil fanerne få skaftet til at rotere om egen akse og derved stabilisere skaftet yderligere.

Man bruger et faneapparat til at montere faner på pilen, og på faneapparatet vælges, om fanen skal monteres helt lige eller med offset. Man kan montere fanerne med op til fem graders offset, men det mest normale til jagtpile er et offset på omkring to-tre grader. For nogen fanetyper kan det være vanskeligt at få bunden af fanerne til at binde på skaftet, hvis der bruges meget offset. Jo mere offset man laver på fanerne, des mere styrer de. Ulempen ved meget offset er også, at fanerne giver mere vindmodstand, hvilket med nogen faner betyder mere larm fra disse.

Til venstre ses eksempel på pil med snoet (offset) faner, mens der til højre er tale om pil med lige faner. Begge er med naturfaner lavet af fjer.

Det er væsentligt, at bruge så lydløse pile som muligt, da lyden/støjen fra jagtpilen, når frem til dyret inden selve pilen, og lyden fra pilen kan være med til at dyret reagerer før anslag. Generelt er pile med plastfaner de mest lydløse.

Fanernes længde varierer fra ca. halvanden tommer op til fem tommer. Til jagtpile skal fanerne stabilisere pilen med en jagtspids i front og da jagtspidsen også ”styrer” pga. sin udformning, er det vigtigt, at fanerne er store nok til at styre pilen, selv om der er en spids i front. Udfordringen ved at bruge meget lange faner, kan til tider være, at de ligger helt inde i pilehylden, inden buen trækkes. Vælger man korte faner med et højt profil, kan udfordringen være at få fanerne fri af buevinduet og pilehylden uden at få kontakt i skuddet.

Der er forskellige meninger om, hvad der fungerer bedst (korte høje eller lange lave) faner, men uanset hvad man vælger, er det vigtigt at kontrollere, at fanerne kan komme fri af buen uden kontakt, da dette kan resultere i dårlig præcision.

Til jagt på flyvende vildt anvendes flu flu pile, som er monteret med faner, der er designet til at bremse pilens fremdrift, hvormed skudafstanden reduceres markant.

Sådan kan du kontrollere, om der er fanekontakt:

Skud med pil som kommer korrekt fri: