Ud over at buejægere selvfølgelig skal overholde generel jagtlovgivning, er der også en del paragrafer specielt tilegnet buejægere og buejagt.

Danmarks Jægerforbund har på deres hjemmeside et total overblik over jagtrelevant lovgivning:
www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-og-sikkerhed/jagtlovgivning/

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265

Buejagtprøven (Bekendtgørelse om jagttegn):
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1009

Jagtmåder, jagtredskaber:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196508

Våben og ammo der må bruges til jagt:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182003#id5f949785-9821-4f5e-b2b8-5b7b578fcdd2

Forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202839

Mit jagttegn:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203011#id447573d3-1e02-4317-8b4d-d2593e5b44c9

Indberetning af større hjortevildt nedlagt med bue:
https://www.fadb.dk/husk-at-indberette/