Buejagt i Danmark

© Copyright Foreningen af Danske Buejægere (FADB)

Jævnfør lovebkendtgørelsen LBK nr 1144 af 23/10/2014 har den juridiske person Foreningen af Danske Buejægere ophavsret til det på denne site (https://teori.fadb.dk med undersider) indeholdte materiale

Materialet må bruges til personligt brug af personer, der er under uddannelse til buejægere eller som er buejægere og søger opdateret viden emnet. Disse parter må tage en personlig kopi. Materialet må ikke kopieres af andre eller videregives i nogen form. Der gøres opmærksom på, at materialet jævnligt bliver opdateret.

Materialet må ikke bruges i kommercielt øjemed.

Overtrædelse af nævnte rettigheder kan medføre retsforfølgelse.

Redaktion:
Bjarne Elkjær & Peter Bue Westh.

Tekster:
Jørgen Normann Christiansen, Lars Knudsen, David Hauge, Bjarne Elkjær, Bjarne Olsen, Thomas Lindy Nissen, Claus Bo Hansen, Niels Baldur.

Fotos:
Shutterstock, Thomas Lindy Nissen & Claus Bo Hansen.

Filmfotografer & redigering:
Thomas Lindy Nissen.

Korrektur:
Tom Buxbom, Bjarne Olsen, Bjarne Elkjær, David Hauge, Jørgen Vester, Bjarke Juul, Flemming Jakobsen & Carl Johan Mikkelsen.