Velkommen til Foreningen af Danske Buejægeres (FADB) uddannelsesmateriale

 

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven. Derudover skal du have gennemført det obligatoriske buejagtkursus, efter endt kursus indberetter ens buejagtkursuslærer dette til Miljøstyrelsen. Det er godkendte buejagkursuslærere under Foreningen af Danske Buejægere (FADB), der underviser på det obligatoriske buejagtkursus.
kilde: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/buejagtproeve/

Denne side indeholder alt uddannelsesmateriale, som skal bruges til det obligatoriske buejagttegnskursus og efterfølgende teoriprøve.

Foruden pensum findes uddybende materiale, som vedrører buejagt. Målgruppen er både aspiranter til buejagtprøven og eksisterende buejægere.

Indholdet er struktureret som en bog og kan med fordel læses forfra, hvis du er ny inden for buejagt. Hvis du har større erfaring og søger et bestemt emne, kan du enten bruge indholdsfortegnelsen eller søgefunktionen.

Har du input til siden, hører vi selvfølgelig meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på redaktion@fadb.dk

Bogen er senest opdateret: 09.09.2021